Faktoring – Szczecin

Co to jest Faktoring?

Faktoring jest jednym z produktów finansowych, który dzięki temu, że pomaga poprawiać płynność finansową to w ostatnich latach systematycznie zyskuje na popularności wśród przedsiębiorstw. Obecnie największe zainteresowanie faktoringiem obserwujemy w obszarach:

    • produkcja
    • handel hurtowy
    • transport samochodowy

Jako niezależny ekspert faktoringowy pomagamy przedsiębiorcom w zrozumieniu mechanizmu działania faktoringu, wdrożeniu go w firmie oraz doradzamy jak maksymalnie wykorzystać jego potencjał.

Finansowanie faktur sprzedażowych – faktoring należnościowy

Faktoring jest narzędziem, który wspiera przedsiębiorców w zachowaniu płynności finansowej oraz poprawia spływ należności handlowych. Przedsiębiorcy, którzy mają stałych odbiorców, a swoją sprzedaż opierają na fakturach o odroczonym terminie płatności mogą skorzystać ze swoich środków finansowych bez konieczności czekania na płatność od odbiorcy. Instytucja finansowa (Faktor) nabywa od przedsiębiorcy nieprzeterminowane faktury wypłacając mu tzw. „zaliczkę” na jego rachunek bankowy. Zazwyczaj jest to 80-90% wartości faktury brutto. Dzięki temu przedsiębiorca może swobodnie dysponować wypłaconymi środkami nawet w dniu wystawienia faktury i uzyskać dodatkowe korzyści np. rabat od dostawcy za szybszą płatność. Różnicę miedzy wypłaconą zaliczką, a wartością faktury Faktor oddaje klientowi po uzyskaniu płatności od dłużnika widniejącego na fakturze. Co do zasady podmioty objęte faktoringiem wszystkie płatności regulują bezpośrednio na umówiony rachunek Faktora. Dzięki przekierowaniu płatności na rachunek faktoringowy Faktor ma bezpośrednią wiedzę o przeterminowanych fakturach i jest wstanie wspomóc przedsiębiorców w szybszym wyegzekwowaniu przeterminowanej płatności poprzez tzw. „miękką windykację” ( telefony ponaglające, pisemne monity, maile z przypomnieniem)

Faktoring należnościowy – dostępne rozwiązania:

  • faktoring niepełny/bez przejęcia ryzyka – w tym wariancie Faktor finansuje faktury sprzedażowe i wspiera Przedsiębiorcę w zakresie miękkiej windykacji do umówionego czasu ( zazwyczaj 30 dni po terminie płatności) W przypadku braku uzyskania płatności od dłużnika za daną fakturę przedsiębiorca musi zwrócić Faktorowi wcześniej wypłaconą zaliczkę.
  • faktoring pełny/z przejęciem ryzyka – w tym wariancie Faktor przejmuje na siebie ryzyko niewypłacalności dłużników. Często poprzez wykorzystanie polisy ubezpieczeniowej własnej bądź przedsiębiorcy. Decydując się na ten wariant przedsiębiorca z jednej strony powinien liczyć się z wyższą ceną niż w przypadku faktoringu niepełnego, z drugiej zaś może w sposób znaczący ograniczyć ryzyko handlowe.

Finansowanie faktur zakupowych – faktoring odwrotny/odwrócony

W przypadku faktoringu odwrotnego Faktor wspiera Przedsiębiorcę na etapie zakupów. Na jego dyspozycję dokonuje płatności na rachunek dostawcy za daną fakturę ( może być to płatność w umówionym odroczonym terminie jak i przedpłata gdy klient może uzyskać dzięki temu np. rabat za szybszą płatność). Przedsiębiorca może się umówić z Faktorem na nowy odroczony termin płatności sfinansowanych faktur – zazwyczaj taki, w którym zdąży sprzedać zakupiony towar i uzyskać płatność od odbiorcy. Wykorzystując faktoring odwrotny przedsiębiorca zwiększa swoje możliwości zakupowe oraz ma możliwość uzyskania od Faktora nieosiągalnego w warunkach rynkowych terminu płatności.

Faktoring – Gorzów Wielkopolski
Faktoring – Poznań
Faktoring – Koszalin