Faktoring – Koszalin

Pełniąc rolę niezależnego eksperta wspieramy firmy z Koszalina i okolic w uzyskaniu faktoringu dopasowanego do Państwa potrzeb. Współpracujemy zarówno z faktorami bankowymi jak i niebankowymi. Pomagamy wynegocjować korzystne warunki finansowania oraz świadczymy pomoc we wdrożeniu faktoringu.

Świadczymy kompleksowy faktoring dla mniejszych i większych firm. Jego istotą jest wykup przez faktora należności (a konkretnie – faktur) o odroczonym terminie płatności, które zostały wystawione kontrahentom przez faktoranta, a więc Państwa firmę. Faktor jest podmiotem udzielającym finansowania. Wypłaca on faktorantom od 80% do 100% wartości faktury, zaś pozostała część należności (po odjęciu ustalonej opłaty dla faktora), przekazywana jest firmie po otrzymaniu zapłaty od dłużnika.

Dzięki temu mogą Państwo prężnie rozwijać firmę, pozostawiając faktorowi kwestie związane z pilnowaniem spłaty należności. Dzięki temu to faktor czeka na wpłaty od odbiorców, a Państwo oszczędzają czas, który może przełożyć się na efektywne działania na innym polu. Zapraszamy do skorzystania z usług faktoringu firmy z Koszalina i okolic. Współpracujemy z mniejszymi i większymi przedsiębiorcami.

Zalety faktoringu

Faktoring to bardzo korzystne rozwiązanie finansowe, które pozwala na zachowanie płynności finansowej przedsiębiorstwa, a także jego stabilny rozwój. W efekcie przedsiębiorstwo korzystające z tego typu usług ma zapewniony stały dochód i nie musi borykać się z problemem odzyskiwania należności od kontrahentów, ponieważ zajmują się tym specjaliści.

Wśród innych zalet można wymienić m.in. stały dopływ kapitału obrotowego czy bardzo szybki dostęp do środków finansowych. Wpływa to na poprawę bieżącej płynności oraz możliwość swobodnego korzystania z dopływu kapitału obrotowego. Dzięki temu przedsiębiorca może planować swoje wydatki i nie martwi się, że kontrahenci nie płacą mu na czas. To bardzo ważne przede wszystkim dla niedużych firm bez potwierdzonej zdolności kredytowej. Dzięki faktoringowi można nawet przenieść niewypłacalność dłużnika na faktora.

Rodzaje faktoringu

Wyróżnia się różne rodzaje faktoringu. Podstawowy podział uwzględnia faktoring pełny, niepełny , a także mieszany. Zasadnicza różnica polega na tym, że w faktoringu pełnym faktor przejmuje ryzyko niewypłacalności kontrahentów i w sytuacji braku spłaty sam dochodzi należności. W przypadku faktoringu niepełnego to ryzyko ponosi firma korzystająca z tej usługi finansowej.

Faktoring mieszany łączy elementy obu opcji. Polega on na tym, że w określonych przypadkach faktor ponosi ryzyko niewypłacalności tylko części kontrahentów, natomiast w przypadku pozostałych odbiorców ryzyko to spoczywa na przedsiębiorcy.

Dla firm z Koszalina

Faktoring sprawdzi się w przypadku firm, które mają problem z niewypłacalnymi kontrahentami i zarządzaniem należnościami. Zwrot przysługujących wpłat od dłużników z pewnością pozwoli takim przedsiębiorstwom na stabilny rozwój. Do skorzystania z naszych usług zapraszamy wszystkich przedsiębiorców z Koszalina oraz okolicznych miejscowości. Gwarantujemy kompleksową pomoc oraz merytoryczne wsparcie. Serdecznie zapraszamy do kontaktu.