OUTSOURCING USŁUG FINANSOWYCH

Usługę outsourcingu usług finansowych kierujemy do Przedsiębiorców, którzy nie posiadają rozbudowanych struktur finansowych w firmie, a chcieliby korzystać ze specjalistycznej wiedzy z zakresu finansów bez konieczności ponoszenia kosztu zatrudniania Dyrektora Finansowego. Jest to także bardzo dobre rozwiązanie dla małych oraz średnich firm, które obecnie nie posiadają w swoich strukturach działów finansowych, ale ze względu na swój dynamiczny rozwój wymagają wdrożenia bardziej skompilowanych produktów finansowych pod okiem ekspertów.

Dzięki usłudze outsourcingu usług finansowych wspieramy Przedsiębiorców w ich bieżącej działalności poprzez między innymi:

  • analizę obecnego modelu finansowania Firmy
  • zarządzenie płynnością finansową – wdrożenie rozwiązań w zakresie poprawy płynności, ograniczenia ryzyka niewypłacalności dłużników, ubezpieczenia należności
  • bezpośrednią współpracę z Zarządem oraz Właścicielami firm w celu dostosowania obecnej polityki finansowej do specyfiki działalności Przedsiębiorstwa
  • prowadzenie korespondencji z instytucjami finansowymi
  • rekomendowanie rozwiązań wspierających realizację konkretnych przedsięwzięć (kontrakty, duże zamówienia)
  • zabezpieczenie transakcji importowych oraz eksportowych (akredytywy, inkasa, gwarancje bankowe)
  • ograniczenie ryzyka walutowego
  • pomiar efektywności Przedsiębiorstwa